PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

Zborovski arhiv

 

   KATALOGI

 

GLASBA VOKALNA GLASBA / NAŠA PESEM 2022

Naša pesem 2020

27. slovensko zborovsko tekmovanje Naša pesem 2022
Maribor, 28. in 29. maj 2022

RAZPIS NAŠE PESMI V PRILAGOJENI OBLIKI

27. Naša pesem 2022 bo 28. in 29. maja 2022 v Mariboru. Udeležijo se ga lahko zasedbe iz Republike Slovenije in slovenske zasedbe iz tujine. Na prireditvi bo lahko sodelovalo največ 21 malih pevskih skupin (od 4 do 11 pevcev) in odraslih zborov v mešani, ženski ali moški zasedbi, ki imajo najmanj 12 pevk in/ali pevcev. Pevci smejo v zboru sodelovati le ljubiteljsko (nepoklicno), zborovodje pa so lahko poklicni glasbeniki.

NAČIN NASTOPA

Zasedbe lahko nastopijo v eni izmed dveh razpisanih kategorij:

A: TEKMOVANJE

B: REVIJA

IZBOR ZBOROV

A: TEKMOVANJE

Prijavijo se lahko vsi, ki so se udeležili Naše pesmi 2016 ali 2018, MZT Maribor 2017 ali 2019, zlati z doseženimi najmanj 85 točkami na regijskih tekmovanjih 2019 ali vabljeni za samostojni nastop na festivalu Europa Cantat 2021.

 

B: REVIJA

Prijavijo se lahko vsi:

- ki imajo pogoje, da se prijavijo v kategorijo A: tekmovanje,

- ki nimajo teh pogojev oz. se prijavljajo prvič, a morajo predložiti posnetek žive izvedbe treh skladb v različnih stilih, posnetih od začetka leta 2019 do zdaj.*

* Če te skupine želijo možnost naknadne spremembe statusa iz revialnega v tekmovalni nastop, morajo do 5. maja 2022 za presojo poslati delovni posnetek z vaje.

SPORED

A: TEKMOVANJE

- Spored mora obsegati:
– izvirno skladbo slovenskega skladatelja ali priredbo slovenske ljudske pesmi, napisano od leta 2002 do zdaj;
– pretežno polifono, najmanj štiriglasno skladbo skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750;
– spored po lastni izbiri.
Pri izbiri sporeda je zaželeno, da zbor predstavi stilno in vsebinsko raznovrsten program (k temu npr. pripomore tudi izbor skladb iz najmanj treh obdobij). Umetniški svet si pridržuje pravico, da zboru iz tehtnih razlogov zavrne določeno skladbo.

- Obseg sporeda
Spored mora vsebovati najmanj tri skladbe, trajanje glasbenega sporeda je omejeno na najmanj 10 in največ 16 minut čiste glasbe.

- Instrumentalna spremljava
Ena izmed skladb v programu po lastni izbiri je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih inštrumentov organizatorju ni treba zagotoviti.
Op.: Pri morebitni izvedbi druge skladbe z glasbili so lahko prisotni le neintonirani inštrumenti.

- Solistični deli
Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

B: REVIJA 1

- Veljajo pravila tekmovalnega sporeda.

- Zasedba, prijavljena v to kategorijo, se lahko še do srede, 5. maja 2022, odloči, da zaprosi za spremembo statusa iz revialnega v tekmovalni nastop.

B: REVIJA 2

- Tematsko ali prosto sestavljeni program v enakem trajanju kot tekmovalni del: najmanj 10 in največ 16 minut čiste glasbe.

- Zasedba, ki ji umetniški svet potrdi sodelovanje v tej kategoriji, naknadno ne more spremeniti statusa iz revialnega v tekmovalni nastop.

ŽIRIJA

Žirija bo petčlanska in mednarodna.

V kategoriji A bo žirija nastope komentirala in ocenjevala številčno, določila nagrade ter posebna priznanja.

Dobitniki osvojenih plaket bodo objavljeni po koncu posamezne kategorije, drugi rezultati in posebna priznanja pa na sklepni prireditvi.

V kategoriji B bo žirija nastope komentirala brez številčnih ocen.

PRIZNANJA IN NAGRADE

A: TEKMOVANJE

Priznanja Naše pesmi 2022 bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:
–    za 90 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela zlato plaketo Naše pesmi 2022,
–    za 80 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela srebrno plaketo Naše pesmi 2022,
–    za 70 ali več odstotkov točk bo zasedba prejela bronasto plaketo Naše pesmi 2022,
–    zasedba, ki bo dobila manj kot 70 odstotkov točk, bo prejela priznanje za sodelovanje na tekmovanju.

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:
–   priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino,
–   priznanje za najboljšo izvedbo skladbe skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750,
–   priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju,
–   priznanje za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do zdaj,
–   priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 2002 do zdaj,
–   priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi,
–   priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,
–   priznanje za najboljšega zborovodjo,
–   priznanje za obetavnega zborovodjo, ki je prvič na tekmovanju,
–   priznanje za najboljšo zasedbo, ki je prvič na tekmovanju,
–   priznanje perspektivnemu mlademu skladatelju do 25 let, za skladbo izvedeno na tekmovanju,
–   dodatna priznanja po odločitvi žirije.

Denarne nagrade
–    1. nagrada v znesku 2500 €, ki jo dobi zasedba z največjim številom točk,
–    2. nagrada v znesku 2250 €, ki jo dobi zasedba z drugim največjim številom točk,
–    3. nagrada v znesku 2000 €, ki jo dobi zasedba s tretjim največjim številom točk.
Če dobi več zasedb enako število točk, si v enakih deležih razdelijo svojo in naslednjo(i) nagrado(i).
–    750 € za najboljši ženski zbor, najboljši moški zbor in najboljšo malo pevsko skupino, če zasedba ne bo prejela ene od prvih treh nagrad ali nagrade za najboljšega debitanta (pogoja za denarno nagrado: udeležba najmanj treh zasedb iste vrste in doseženih najmanj 85 točk),
–    750 € za najboljši debitantski zbor,
–    350 € za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 2002 do zdaj,
–    350 € za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete, napisane od septembra 2021,
–    350 € za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi, če je bila ta napisana od leta 2012 do zdaj oz. je noviteta.

Žirija lahko podeli tudi:  
–    nagrado JSKD skladatelju za najboljšo noviteto v obliki naročila nove skladbe v znesku 500 €,
–    nagrado JSKD obetavnemu skladatelju do 25 let za skladbo, izvedeno na tekmovanju 400 €,
–    plačilo kotizacije do 250 € za udeležbo na izobraževanju do dvema perspektivnima zborovodjema po izboru žirije v letu 2022.

Nagrada Slovenske filharmonije:
–    po dve abonmajski vstopnici za Pretežno vokalni cikel v sezoni 2022/2023 trem zborovodjem po izboru žirije,
–    obisk generalke po svojem izboru v abonmaju Pretežno vokalni cikel v sezoni 2022/2023 trem zborom po izboru žirije.

B: REVIJA
Nastopajoči bodo prejeli priznanje za sodelovanje.
Mogoča so tudi posebna priznanja na predlog žirije.

PRIJAVA

Rok prijave: 4. marec 2022

Prijava mora vsebovati izpolnjeno elektronsko prijavnico z obveznimi prilogami v elektronski obliki:
–    izvod dobro čitljivih partitur predloženega tekmovalnega sporeda (za prijavo še ni treba pošiljati originalov),*
–    zvočni posnetek žive izvedbe treh skladb iz različnih glasbenih obdobij, ki je nastal od 1. januarja 2019 do prijave. Zborom, ki so bili zlati na Naši pesmi 2018, ali zlati z odliko na regijskih tekmovanjih 2019, ali udeleženci MZT Gallus Maribor 2017 oz. 2019 ali vabljeni za samostojni nastop na festivalu Europa Cantat 2021, posnetkov ni treba pošiljati.
* Sprejeti zbori bodo morali po potrditvi sodelovanja poslati šest izvodov skladb za člane žirije in arhiv tekmovanja. Fotokopije bodo takrat dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če skladba ni izdana ali je v rokopisu.
Obvezne priloge lahko naložite na povezavo v prijavnici ali pošljete po Wetransferju na
e-naslov: mihela.jagodic@jskd.si.

POVEZAVA NA ELEKTRONSKO PRIJAVNICO

e-prijava

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja in izbral zasedbe, ki bodo lahko sodelovale na 27. tekmovanju Naša pesem 2022.

Prijavljenim bomo do ponedeljka, 14. marca 2022, poslali elektronsko sporočilo z odločitvijo o sprejemu na tekmovanje.

PRIJAVNINA

Izbranim zborom bomo izdali predračun za plačilo prijavnine, ki je 100,00 € za zbore in 50,00 € za vokalne skupine. Rok plačila bo naveden na položnici. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, organizator prijave ne bo upošteval. Sprejete zasedbe prosimo, da svojo morebitno odpoved sodelovanja sporočijo najpozneje do petka, 8. aprila 2022, v nasprotnem primeru plačane prijavnine ne vračamo.

RAZNO

Organizacijski odbor bo plačal stroške tehnične izvedbe tekmovanja in vsem sodelujočim zagotovil brezplačen obrok prehrane.

Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik 27. tekmovanja slovenskih pevskih zborov Naša pesem 2022.

Umetniški svet tekmovanja

Ljubljana, 1. februar 2022       

Dodatne informacije

Glasbena vsebina:
Mihela JAGODIC
mihela.jagodic@jskd.si, 01/24 10 525

Informacije glede praktičnih zadev v Mariboru (namestitve, prehrana, prevoz):
Matija VARL
matija.varl@jskd.si, 02/ 23 42 117   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programska knjižica

programska knjižica
(datoteka pdf)

 

OBIŠČITE IN VŠEČKAJTE
FB-STRAN NAŠE PESMI:

      

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in območna izpostava Maribor


Mestna občina Maribor

 

Zveza kulturnih društev Maribor
Zveza kulturnih društev Slovenije