Folklornik
 

O reviji

Aktualna številka

Arhiv

Pobuda piscem

Navodila avtorjem

Uredniški odbor

Naročilnica

Spletna knigarna JSKD

JSKD

Folklornik (2010)

2010

ISSN 1854-3324
Izdaja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Zanj mag. Igor Teršar, direktor.
Urednik: dr. Bojan Knific; tel.: 01/241-05-33, 031/272-792.
Uredniški odbor:
dr. Rebeka Kunej, Nežka Lubej, Mirko Ramovš, Neva Trampuš.
Lektorica: Jasna Zupan.
Oblikovanje in priprava za tisk: Mojca Kunšek.
Tisk: Tiskarna Pleško.
Naklada: 800 izvodov
Cena: 9 EUR.

Fotografi ja na naslovni strani:
Pozvačin. (Foto: Janez Eržen, Beltinci, 25. 7. 2010.)

 

Del člankov lahko prebirate Acrobat Readerju /*pdf, tako da kliknete na želeni članek v vsebini. Ostali članki so do razprodaje revije le v tiskani obliki. Dostop do člankov si zagotovite tako, da kupite ali naročite revijo.

VSEBINA

UVODNIK

dr. Bojan Knific: O IZVIRNOSTI, AVTOHTONOSTI, NEPOTVORJENOSTI

 

STROKOVNI PRETRESI

dr. Urša Šivic: O DVOGLASJU IN VEČGLASJU V PREKMURJU
Jasna Vidakovič: Z LJUDSKO PESMIJO V NOVE ČASE: Nekaj vtisov z regijskih srečanj pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž v letu 2009
Igor Krivokapič: MEDENINA IN PATINA ALI POTOVANJE SKOZI ČAS SLOVENSKEGA GODBENIŠTVA
Tomaž Rauch: VČASIH JE STARO BOLJŠE OD NOVEGA: O glasbilih v folklornih skupinah

 

RAZMIŠLJANJA

mag. Andrej Košič: 60 LET – GREMO NAPREJ.
Tomaž Gantar: 60 LET – GREMO NAPREJ!
Ana Eterović: O ŠTANCANJU IN LJUDSKOSTI
Viktor Vajngerl: ZAHVALA STARIM IN MOŽNOST MLADIM
Tomaž Rauch: MLADI IN LJUDSKA GLASBA
Vasja Samec: KAKO IN KAJ Z NAŠIM FOLKLORIZMOM
mag. Andrej Košič: BREZ MUJE SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE
mag. Metka Knific: O PROGRAMIH OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Tomaž Simetinger: PLESNO IZROČILO MED IZSELJENCI

 

GRADIVO

Alenka Podlogar: NEDOLŽNA BELINA: Barve nevestinih oblačil
Andreja Hafner: OTROŠKE IGRE IZ ŠKOFJE LOKE IN NJENE OKOLICE
Dragica Markun: IZ ZAPRAŠENEGA PODSTREŠJA: O nekdanjih igračah v Šenčurju in okolici
Mojca Lepej: OD TAB’T JE PASALO DOSTI LET ...  Iz izročila Ćubejcev
Tomaž Gantar: FENOMEN: TA POTRKAN PLES

 

OŽIVLJANJA

Romeo Volk: POTOLČI PO DRATENIH STRUNAH: O opreklju in oprekljanju na Slovenskem
dr. Bojan Knific: OŽIVLJANJE OPREKLJANJA NA SLOVENSKEM
Robert Furar: HERBERT RUST – IZDELOVALEC OPREKLJEV
Nina Volk: GLASBENA PRIREDBA ZA OPREKELJ, VIOLINO IN BAS

 

KAKO DELATI
Saša Meglič: ZAVEDANJE POMENA FOLKLORNE DEJAVNOSTI
Klavdija Žabot: TI, KAJ PA TI MISLIŠ? Razgovor o aktualnih temah folklornega sveta
Katja Kavkler: ISKALI SMO NEKAJ NOVEGA: O odrski postavitvi: Utrinki s plesa med obema vojnama
Mojca Kmetec: LJUDSKO IZROČILO V VRTCU
Ljoba Jenče: PETJA SE NE NAUČIMO IZ KNJIG
mag. Simona Moličnik: SODELOVANJE Z MEDIJI
Alenka Pakiž: KOSTUMSKO PODOBO NAJ SESTAVLJAJO TUDI SUKNJIČI: Nekaj spoznanj o oblačenju na nekdanjih plesih
Simona Rožman Strnad: IZKUŠNJE S PRIPRAVO SREČANJ FOLKLORNIH SKUPIN
Saša Meglič: BONTON IN ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV
dr. Bojan Knific: SMERNICE DRUŠTVOM MANJŠINSKIH ETNIČNIH SKUPNOSTI

 

UTRINKI Z NAŠIH SREČANJ

 

PREDSTAVLJAMO
Intervju Eda Gaberška z Andrejem Košičem: VESELJE IN NEUMORNO DELO – NAŠE GLAVNO VODILO
Gregor Batagelj: S PLESANJEM OHRANJAJO SLOVENSKO KULTURO IN ZAVEST
Milan Glamočanin: ORGANIZIRANJE PRIPADNIKOV SRBSKE SKUPNOSTI V KULTURNA DRUŠTVA V SLOVENIJI
Zdenka Pezdirc in Tadej Fink: TERENSKI POSNETKI FOLKLORNE SKUPINE DRAGATUŠ V BELI KRAJINI
Mile Trampuš: MARIO ŽMEGAČ – IZDELOVALEC TAMBURIC
Janja Ravnikar: DELOVANJE ZVEZE LJUDSKIH TRADICIJSKIH SKUPIN SLOVENIJE
Milan Zrinski: SKRBNA, MARLJIVA SETEV – KLENA, BOGATA ŽETEV: 40 let KUD Beltinci
Alanka Holešek: PRIDOBIVANJE NOVIH ČLANOV: Primer Šaleškega folklornega društva Koleda

 

POROČILA IN OCENE

Petra Nograšek: RINGARAJA 2010: »Saj folklornik se izmed vseh spozna, dobro poje, gode, rajat zna«
Branka Moškon: VOLK SIT IN KOZA CELA? Kako izbrati skupine za državno srečanje, da bodo vsi zadovoljni? Nemogoče!
Vesna Bajić Stojiljković: PLES NAS ZDRUŽUJE: Srečanja folklornih skupin manjšinskih etničnih skupnosti
Nina Luša: »HOMO U JISTRO« – ŽE PETO LETO
mag. Leonida Novak: SEMINAR »MLADI PLEŠEJO« V VELDNU V AVSTRIJI
mag. Andrej Košič: O SEDMEM FOLKLORNEM TABORU ZA ODRASLE
Mojca Pažon: NA GREGORJEVO: Mednarodno srečanje otroških folklornih skupin v Rogaški Slatini
Dragica Sgerm: VRNITEV FOLKLORNE DEJAVNOSTI V OSNOVNE ŠOLE: Projekt Etnografska dediščina –
Rotary klub Maribor – Lent
Marjetka Škorjanc: VEDNO ZNOVA ZELO ZANIMIVO: Seminar o oblačenju na prelomu iz 19. v 20. stoletje

 

NAPOVEDUJEMO

dr. Bojan Knific: NAČRT DRŽAVNIH AKCIJ JSKD ZA SEZONO 2010/2011
dr. Bojan Knific: PROGRAMI OBMOČNIH IZPOSTAV JSKD ZA LETO 2011
Lidija Podlesnik Tomašikova: CELOSTNI NAČIN RAZVIJANJA PEVSKEGA ORGANIZMA: Vokalna delavnica
ljudskega petja z Ljobo Jenče

 

PRIPOROČAMO V BRANJE, POSLUŠANJE …

Mirko Ramovš: PESEM SLOVENSKE DEŽELE
Irena Destovnik: STANOVSKO GLASILO SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA DRUŠTVA
Mario Batelić: OJ, FIJOLE, NOVO LETO JE!
Ljuba Vrtovec Pribac: ZANIMIVA KNJIGA V DEBELIH PLATNICAH

 

PRILOGA

Julijan Strajnar: GLASBENE PRIREDBE ZA MALO GODBO