ODLIČJA IN PRIZNANJA SKLADA /2020

Podeljujemo priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu.

JSKD podeljuje priznanja posameznikom ali skupinam za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu in pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine. Najvišja priznanja so: odličja sklada (Zlata in Srebrna plaketa) , področna priznanja (Gallusove, Maroltove ter Linhartove plakete in listine ter Plakete in listine Mete Vidmar, Vinka Štrucla in Antona Ažbeta)  ter priznanje Zlati znak, ki jih sklad podeli na podlagi javnega poziva. Poziv za oddajo predlogov objavimo v začetku septembra vsako leto.