PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNE PODROČNE ZNAČKE

 

Jubilejne področne značke sklada

 

Jubilejne področne značke sklada so:

- Značka Antona Ažbeta,

- Gallusova značka,

- Linhartova značka,

- Maroltova značka,

- Značka Mete Vidmar in

- Značka Vinka Štrucla,

- splošna Značka sklada.


Jubilejne področne značke sklada prejmejo lahko posamezniki, ki aktivno delujejo znotraj posameznih kultudnih društev in skupin od dopolnjenega 10. leta starosti dalje, razen za področje plesne dejavnosti (Značke Mete Vidmar) od dopolnjenega 6. leta dalje.


Področno jubilejno značko lahko posameznik za udejstvovanje na posameznem področju dejavnosti prejme največ enkrat znotraj vsakega nivoja.

Prejeta najvišja značka znotraj posameznega področja pomeni, da je posameznik dosegel vse jubilejne nivoje, vendar se značke nižjega nivoja za nazaj ne podeljujejo.

Priznanja podeljuje vodja območne izpostave, predsednik sveta območne izpostave ali eden od članov komisije za priznanja pri območni izpostavi, ki jo izmed uglednih ljudi iz ljubiteljske kulture na predlog vodje območne izpostave imenuje direktor sklada.

Vloge za izdajo značk

društva izpolnijo priložen OBRAZEC in ga posredujejo na pristojne vodje območnih izpostav sklada, v kateri skupina ali društvo deluje, in sicer najmanj 30 delovnih dni pred načrtovano podelitvijo.

Območne izpostave pripravijo priznanja in vnesejo prejemnike v skupno elektronsko evidenco prejemnikov priznanj.

Vloga za izdajo jubilejnih značk mora vsebovati:

- naziv in popolni naslov predlagatelja,
- ime in priimek prejemnika, letnico rojstva
- število aktivnih let ljubiteljskega udejstvovanja na določenem področju
- čas in kraj, kjer se bo značka podelila.