ODLIČJA /PREJEMNIKI PODROČNIH PLAKET IN LISTIN 1999-2011

 

 

Področna priznanja sklada se podeljujejo od leta 1969. Formalno so jih podeljevale institucije, ki so glede na časovno obobje pokrivale delovanje ljubiteljske kulture, in sicer: Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1969-1996) in Zveza kulturnih društev Slovenije (1997), Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (1998-2001). Z ustanovitvijo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v vsebinskem in organizacijskem smislu podeljevanje področnih priznanj v celoti prevzel sklad.

 

V tem obdobju je bilo podeljenih:

 

- 106 Gallusovih plaket

- 169 Gallusovih listin

- 142 Linhartovih plaket

- 59 Linhartovih listin

- 30 Maroltovih plaket

- 42 Maroltovih listin

- 14 Plaket Mete Vidmar

- 11 Listin Mete Vidmar