ODLIČJA /ZLATA PLAKETA/PREJEMNIKI OD 1998 DALJE

 

Zlatko Kaučič  

Zlatko KAUČIČ

(2020)

Zlata plaketa za življenjsko delo na glasbenem področju

Zlatko Kaučič se že vrsto let dokazuje z izrednimi ustvarjalnimi dosežki v umetnosti in kulturi. S svojo glasbeno odličnostjo in skladateljsko inventivnostjo pomembno prispeva tako k slovenski glasbeni zakladnici jazza kot tudi k prepoznavnosti Slovenije in Nove Gorice v svetovni glasbeni javnosti.

>> več

     
 

mag. Franci PIVEC

(2019)

Zlata plaketa za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

Življenje Francija Pivca je od samih začetkov povezano z umetniško ustvarjalnostjo na domala vseh področjih, izkazuje pa še poseben dar za povezovanje ljubiteljske ustvarjalnosti v številne oblike medsebojnega sodelovanja.

>> več

     
 

Vasja Samec

(2018)

Zlata plaketa za življenjsko delo na področju folklorne dejavnosti

Življenje Vasje Samca je prepleteno z ljudsko tradicijo in umetnostjo. Plesnemu izročilu, njegovemu raziskovanju in proučevanju je namenil velik del svojega življenja, prav tako tudi pedagoškemu delu, saj že vrsto let neutrudno predaja svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

>> več

     
 

maestro
Stojan Kuret

(2017)

Zlata plaketa za življenjsko delo na glasbenem področju

Tržačan Stojan Kuret ni le eden najuspešnejših slovenskih dirigentov, je glasbeni pedagog in neutrudni organizator, ki s svojo globoko umetniško strastjo, pronicljivo ustvarjalnostjo in izjemnim čutom za prefinjenost navdušuje najzahtevnejše poslušalce tako doma kot v tujini.

>> več

     
 

Majda Hauptman

(2016)

Majda Hauptman Zlata plaketa za življenjsko delo na glasbenem področju

 

Majda Hauptman, rojena leta 1931 v Zagorju ob Savi, je s sodelavci vzgojila mnoge generacije glasbenikov ali vsaj ljubiteljev glasbe.

 

>> več

     
 

maestro
Marko Munih

(2015)

Zlata plaketa za življenjsko delo na glasbenem področju

Dirigent Marko Munih je svoje življenje posvetil glasbi v najširšem pomenu in kot ena najvidnejših osebnosti glasbenega poustvarjanja šestdeset let sooblikoval glasbeno življenje pri nas.

>> več

 

     
 

mag. Ivan Marin

(2014)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju glasbene dejavnosti

Delovanje in miselnost dirigenta Ivana Marina najbolje ponazorijo besede Marjana Gabrijelčiča, nekdanjega dekana Akademije za glasbo in glasbenega kritika: »Med profesorjem Ivanom Marinom in godbo ni le tesnih vezi pri delu in naporih za višjo programsko in izvajalsko kakovost, temveč tudi v jasni in nesebični oceni, koliko truda je kdo žrtvoval in koliko ga bo še treba za to, da bo godba posodobljen izraz skupnega iskanja godbenika, poslušalca in izvajalca – iskanja, ne le ugotavljanja že dosežene kulturne ravni.«

>> več

 

 

 

Dragica (Breskvar) Vesković

(2013)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na literarnem področju

S svojimi številnimi talenti, znanji, idejami, izrednim smislom za povezovanje različnih ljudi in umetnosti ter z vedno odlično organizacijo je v ljubiteljsko kulturo vpeljevala nove in nove oblike izobraževanja, izražanja, načine druženja, prezentacije predvsem na literarnem, uredniškem in prevajalskem področju, vse to pa je povezovala še z likovno umetnostjo, gledališčem, glasbo, plesom.

<< več

 

 

Edita Frančeškin

(2012)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju gledališke dejavnosti


Gledališko ustvarjanje in pedagoško delo Edite Frančeškin je pozitivno vplivalo na mnoge generacije ljubiteljskih igralcev in na kakovost ljubiteljskega gledališča pri nas in še danes navdihuje ljubiteljsko kulturo na Primorskem in v zamejstvu.
≤≤ več

 

 

cuderman_zlata_2011.jpg

 

dr. Mirko Cuderman

(2011)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju zborovske glasbe v Sloveniji


Dr. Mirko  Cuderman je s svojim delom pomembno zaznamoval slovensko glasbeno življenje. Njegov prispevek na področju zborovske ter vokalno-instrumentalne glasbe je enkraten in neponovljiv.
≤≤ več

 

 

     
     

varl_zlata_2010.jpg

 

Breda in Tine Varl

(2010)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Breda in Tine Varl sta na svoji dolgi in plodni ustvarjalni poti velik del življenja posvetila ljubiteljski dejavnosti in spodbujanju mladih. Kot režiser in avtorica lutk ter scenografije sta se podpisala pod več kot 200 lutkovnih predstav doma in v tujini.
≤≤ več

     
     

kosl_zlata_2009.jpg

 

Neja Kos

(2009)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo, s katerim je pomembno prispevala k razvoju plesne dejavnosti na Slovenskem

Izkazala se je pri organizacijskem delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju kulturne vzgoje in izobraževanja, pri organiziranju svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju mednarodnega sodelovanja, pri publicističnem delu in pri skrbi za ohranjanje nacionalne kulturne dediščine. >>več

     
     

jez_zlata_2008.jpg

 

Jakob Jež

(2008)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo, s katerim je pomembno razvijal in spodbujal ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Pomembno je vplival na razvoj slovenskega ljubiteljskega ustvarjanja. Kot dolgoletni predavatelj je cele generacije mladih zborovodij navdušil za ustvarjalno delo z mladimi. Izpostavljal je tradicijo Kogojeve zapuščine, s katero se je intenzivno ukvarjal tudi kot raziskovalec in urednik. >>več

     
     

ramovs_zlata_2007.jpg

 

Mirko Ramovš

(2007)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo, s katerim je izjemno zaznamoval folklorno dejavnost v Sloveniji.

Njegova posebna odlika je predanost svojemu poslanstvu. Njegovemu umetniškemu vodstvu sledi tisoče nekdanjih in sedanjih članov Akademske folklorne skupine France Marolt ter drugih vodij skupin, ki obiskujejo seminarje, na katerih predava. >>več

     
     

bole_zlata_2006.jpg

 

Alenka Bole Vrabec

(2006)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju gledališke dejavnosti

Z razvijanjem svetovalnega dela na področju kulturnih programov in projektov ter mentorskega dela je vzpostavljala ugodne razmere za razmah ustvarjalnosti, utrjevanje in ohranjanje nacionalne kulturne identitete.

>> več

     
     

makarovic_zlata_2006.jpg

 

Marija Makarovič

(2005)
Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju folklorne dejavnosti in ohranjanja kulturne dediščine.

Pomen raziskav in strokovnih prizadevanj dr. Marije Makarovič je za folklorne skupine neprecenljiv, saj se je na njihovi podlagi popolnoma spremenila oblačilna podoba skupin na Slovenskem. Njene sodobne predstavitve oblačilne dediščine upoštevajo načela stroke. >> več

     
     

hartman_zlata_2005.jpg

 

Ervin Hartman

(2004)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju instrumentalne glasbe

Ervin Hartman je nepogrešljivo vplival na razvoj slovenskega ljubiteljskega ustvarjanja v godbeništvu. Ves čas kot dirigent, še več pa kot organizator, strokovni svetovalec, mentor, član in predsednik številnih odborov in delovnih teles.

     
     

lebic_zlata_2003.jpg

 

Lojze Lebič

(2003)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju razvoja ljubiteljske kulture.
Lojze Lebič je pomembno vplival na razvoj slovenskega ljubiteljskega ustvarjanja. V prvem obdobju kot zborovodja APZ Tone Tomšič in Komornega zbora RTV Ljubljana, zborovskih sestavov, ki sta vse povojno obdobje do zadnjih let postavljala mero slovenski zborovski glasbi.  Posebno vlogo je odigral po letu 1978, ko je zasnoval sistematično in celovito seminarsko izobraževanje in izpopolnjevanje.

     
     

lampret_zlata_2002.jpg

 

Jernej Lampret

(2002)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju razvoja ljubiteljske kulture.
Idejni oče in oblikovalec Jurčičeve literarne poti od Višnje Gore do Muljave, najtesneje povezan s Taborom slovenskih pevskih zborov in  glavni spodbujevalec vsakoletnega tabora slovenskih pevskih zborov, kamor se hodijo potrjevat množice in nove generacije slovenskih zborovskih pevcev.

     
     

bozic_zlata_2001.jpg

 

Peter Božič

(2001)

Zlata plaketa JSKD za življenjsko delo na področju razvoja ljubiteljske kulture.

Pisatelj Peter Božič je že od sedemdesetih let zelo dejavno sodeloval pri organizaciji ljubiteljskega ustvarjanja. Bil je pobudnik in idejni vodja številnih projektov predvsem na literarnem in gledališkem področju. Pomembno je tudi njegovo mentorsko delo, saj je veliko prispeval k umetniškemu "zorenju" kar nekaj generacij mladih ustvarjalcev, danes uveljavljenih književnikov.

     
     

sipek_zlata_2000.jpg

 

Mitja Šipek

(2000)

Zlata plaketa SLKD za leto 2000
Udejstvoval se je na številnih področjih kulturnih dejavnosti. Na gledališkem je odigral celo vrsto glavnih vlog, deloval tudi kot režiser, scenarist in dramatik. Druga njegova ljubezen je glasba. Pel je v večih zborih in vokalnih sestavih. Najbolj pa gaje vedno vznemirjala  tradicija ljudskega petja.
Vsestransko je dejaven tudi kot organizator, med drugim tudi kot soustanovitelj uveljavljene zborovske revije Od Pliberka do Traberka, ki zamejsko kulturo prepleta v enotnem kulturnem prostoru.

     
humer_zlata_1999.jpg  

Jože Humer

(1999)

Zlata plaketa SLKD za življenjsko delo za leto 1999
Navkljub temu, da je bil poklicno zavezan pravu se je aktivno se je je malodane na vseh področjih kulturnih dejavnosti. Posebno težo pri podelitvi odličja za življenjsko delo pa ima prav gotovo njegov izjemen prispevek pri  oblikovanju Zveze kulturnih organizacij Slovenije.  V času njegovega predsedovanja je bistveno spremenila svoj status in način delovanja. Vzpostavila se je kot zveza zvez, odprta in dovzetna za vzgibe in pobude svojih društev in njihovih občinskih zvez. Razširila so se področja delovanja, od tradicionalnih glasbene, gledališke in folklorne dejavnosti k plesu, literature, filmu in multimedijski dejavnosti

 

 

 

 

Janez Karlin

(1998)

Zlata plaketa SKLD za življenjsko delo za leto 1998