PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNA PRIZNANJA / ZLATO JUBILEJNO PRIZNANJE

 

Zlato jubilejno priznanje

 

Direktor lahko podeli na podlagi vlog in priporočil društev, posameznikov, zveze društev ali po lastni presoji tudi druga priznanja.

Merilo za podelitev Zlatega jubilejnega priznanja je dolgoletno delovanje, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Meja za pridobitev Zlatega jubilejnega priznanja je več kot 30 let*uspešnega delovanja skupine, društva, posameznika ali zveze (in vsako naslednje jubilejno).

 

Vloge za izdajo jubilejnih priznanj

Vloge s priporočili za podelitev Zlatega jubilejnega priznanja lahko območne izspostave, društva, posamezniki, zveze društev naslovijo na centralno službo sklada (e-pošta: david.stupica@jskd.si) najmanj 2 meseca dni pred jubilejnim dogodkom.

 

V vlogi posredujte kratko (do 1 strani A4) utemeljitev za podelitev jubilejnega priznanja, ki je sestavljena iz:

- kratkega pregleda ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja prejemnika priznanja;

- navedb dosežkov prejemnika;

- naziva in popolni naslov predlagatelja;

- imena in priimka prejemnika, oz. skupine ali društva ter

- časa in kraja, kjer se bo priznanje podelilo.

 

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja

Odločitev o podelitvi Zlatega jubilejnega priznanja sprejme direktor. Pri odločitvi ima pomembno vlogo tudi podatek, ali je bilo prejemniku jubilejnega priznanja že podeljeno Jubilejno priznanje območne izpostave. V nasprotnem primeru se vlagatelju in območni izpostavi, iz katere prihaja prejemnik jubilejnega priznanja, priporoči, da se mu najprej podeli Jubilejno priznanje območne izpostave.

 

Kje in kdo podeli značke?

Jubilejna priznanja podeli direktor ali njegov pooblaščenec iz centralne službe sklada na jubilejni prireditvi.

 

* Ob 30-letnici se podeli še Srebrno jubilejno priznanje.