PRIZNANJA SKLADA / JUBILEJNA PRIZNANJA /JUBILEJNO PRIZNANJE OI

 

Jubilejno priznanje Območne izpostave

 

Merilo za podelitev Jubilejnega priznanja območne izpostave sklada je dolgoletno delovanje posameznika, društva ali zveze, ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na določenem območju.

 

Vloge za izdajo jubilejnega priznanja območne izpostave

Vloge s priporočili za podelitev Jubilejnega priznanja območne izspostave naslovite na pristojno območno izpostavo sklada najmanj 1 mesec dni pred jubilejnim dogodkom.

vlogi posredujte kratko (do 1/2 strani A4) utemeljitev za podelitev jubilejnega priznanja območne izpostave, ki je sestavljena iz:

- kratkega pregleda ljubiteljskega kulturnega udejstvovanja prejemnika priznanja;

- naziva in popolni naslova predlagatelja;

- imena in priimka prejemnika, oz. skupine ali društva ter

- časa in kraja, kjer se bo priznanje podelilo.

 

Odločitev o podelitvi jubilejnega priznanja

Odločitev o podelitvi Jubilejnega priznanja sprejme vodja pristojne območne izpostave.

 

Kje in kdo podeli značke?

Jubilejna priznanja območne izpostave podeli vodja območne izpostave sklada ali predsednik Sveta OI.