PRIZNANJA SKLADA

 

 


PRIZNANJA SKLADA ZA LETO 2002

 

 

JERNEJ LAMPRET
(Zlata plaketa JSKD za leto 2002)

 

Jernej Lampret, rojen (1948) na Muljavi, profesor telesne vzgoje, ravnatelj osnovne šole Ferdo Vesel, večkratni župan občine Šentvid pri Stični, dolgoletni predsednik Tabora slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični.

 

H kulturnemu delu je Jerneja Lampreta pravzaprav prvo pritegnilo domače kulturno društvo. Predvsem v okviru Letnega gledališča Muljava, ki ga je pomagal ustvarjalno zanetiti, je odigral vrsto vlog, med njimi še posebej uspešno znamenitega Krjavlja. V tem okviru je postal idejni oče in oblikovalec Jurčičeve literarne poti od Višnje Gore do Muljave, ki se odvija že deset let.

 

Polnih trideset let je povezan s Taborom slovenskih pevskih zborov. Kot krajan, pozneje ravnatelj šentviške šole je bil najprej gostitelj, potem eden od nosilcev organizacijskih priprav in - zdaj že petnajst let predsednik društva - tudi glavni spodbujevalec vsakoletnega tabora slovenskih pevskih zborov, kamor se hodijo potrjevat množice in nove generacije slovenskih zborovskih pevcev.

 

Jernej Lampret se v življenju ne brani prevzemati številnih nalog in odgovornosti, bodisi v okviru poklicnih zadolžitev, bodisi v polju spontanih društvenih in ljubiteljskih spodbud. Z uresničevanjem le- teh je prispeval tako k povečanju socialne kohezivnosti kot tudi k širjenju polja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 

 

VINKO SKALE
(Srebrna plaketa JSKD za leto 2002)

 

Vinko Skale (rojen 1952) je po poklicu pravnik, po zavezanosti pa fotograf. Že leta 1986 je priredil svojo prvo samostojno fotografsko razstavo. Na domačih in tujih razstavah - organiziranih po najstrožjih kriterijih - so njegova dela nagradili z najvišjimi priznanji in nagradami; ima tudi naziv "mednarodnega mojstra umetniške fotografije". Tematika njegovih fotografij je raznovrstna. Osebam in dogodkom sledi neposredno, v naturalistični jasnosti, brez patetike in nepotrebnih umetniških dodatkov. Skaletovi ciklusi v črnobeli tehniki, npr. Korenine, v katerih je imenitno prikazal na samoti ostarele ljudi, skoraj kot relikt nekdanjega življenja, za katerega mislimo, da ga ni več. Je ustrezen zgled t. i. celjske fotografske šole. Vinko Skale ima izjemno pomemben delež pri razvoju matičnega celjskega društva, prodorno pa prispeva tudi k razvoju slovenske fotografske zveze, ki ji od lani tudi predseduje.

 

 

JOŽE HRIBERŠEK
(Srebrna plaketa JSKD za leto 2002)

 

Jože Hriberšek, rojen (1933) v Slovenskih Goricah, je akademski glasbenik. Poklicno pot je začel kot hornist v Godbi milice (zdaj Orkestru slovenske policije), potem prevzel vodstvo orkestra vse do 1974, ko je postal član Orkestra Slovenske filharmonije. Leta 1976 je prevzel vodstvo vevške godbe. Ta je ljubiteljskega sestava zrastel v enega od vodilnih slovenskih pihalnih orkestrov, o tem pričajo tako naše zlate plakete kot številna mednarodna priznanja. V povezavi z glasbeno šolo je postal Papirniški pihalni orkester Vevče pravo gojišče mladih perspektivnih glasbenikov; mnogi od njih so si prav glasbo izbrali za svoj poklic. Jože Hriberšek je bil izredno dejaven tudi v Združenju pihalnih orkestrov Slovenije, pozneje Zvezi slovenskih godb. Zlasti je spodbujal in vzgajal mlade godbenike na taborih in seminarjih; bil je tudi prvi dirigent Slovenskega mladinskega pihalnega orkestra.

 

 

JOŽKO KERT
(Srebrna plaketa JSKD za leto 2002)

 

Gospod Jožko Kert, rojen (1943) na Prevaljah, je po stroki kemik, po srcu pa glasbenik, zborovodja, organizator, človek silne energije in novih idej, do konca predan kulturi in svojemu narodu. Ustanovil in več kot 20 let je vodil Moški zbor Vres, da je postal pomemben soustvarjalec zborovskega življenja tudi v slovenskem in mednarodnem merilu; prepoznaven zlasti po sodobnih in pa ljudskemu izročilu zavezanih programih. Pred 12 leti je spodbudil in ustanovil Kulturno društvo Mohorjan. V osnovi gre za delovanje več glasbenih sekcij, z obsežnim poljem aktivnosti pa sega mnogo širše. Mohorjan prireja številne koncerte (z gostujočim poklicnimi zbori, orkestri, komornimi skupinami) in razvija obsežno publicistično dejavnost. Zep pomembni so Sušnikovi dnevi z vsemi zvrstmi kulturnega ustvarjanja. Neposredno vlogo nosi prav Jožko Kert, ki tako pušča za sabo vidno sled in dediščino bodočim rodovom.

 

 

DRUŠTVO ŠTRK SLOVENIJE
(Srebrna plaketa JSKD za leto 2002)

 

Društvo za šport, turizem, razvoj in kulturo Slovenije resda še nima prav dolge in ugledne tradicije; obstaja manj kot desetletje, a je že pomemben in nepogrešljiv dejavnik svojega okolja. Izvira sicer iz velikopolanskega turističnega društva. V osnovi skrbi za ohranjanje izvirnega ljudskega izročila (ljudsko petje, folklora) in za oživljanje opusa svojega najpomembnejšega rojaka, pisatelja Miška Kranjca. Društvo je v petih letih obnovilo celotno domačijo: hišo z muzejem in stalno zbirko, spremljajoči objekt z opremo za seminarje in delavnice ter dvorišče, ki je urejeno kot prireditveni prostor. Z usposobitvijo infrastrukture in z vzpostavitvijo celoletnega programa je društvo ŠTRK Slovenije zagotovilo učinkovito delovanje pomembnega kulturnega žarišča.

 

 

Nagrajenci sklada za leto 2002