ORGANIZACIJA SKLADA / O SKLADU

Z ustanovitvijo sklada je bila postavljena pomembna kulturna mreža  59 območnih izpostav sklada, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor in tako omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Celovita, profesionalna mreža za  vsestranski razvoj ustvarjalnih potencialov v kulturi skozi programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, spodbuja programe kulturne vzgoje in vseživljenjskega učenja ter krepi kompetence, znanja in sposobnosti.

 

JSKD organizira kulturne prireditve ter izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in organizacijsko pomaga kulturnim društvom in njihovim zvezam v Sloveniji in zamejstvu.

 

Leta 2010 sta bila sprejeta Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10) ter Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti(Ur. l. RS, št. 72/10).

 

Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope ECuCo in evropske mreže prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA (http://www.envaa.org).

 

 

 

Smo vodilna  kulturna mreža v Sloveniji, ki s svojimi programi spodbujamo kulturno ustvarjalnost, zagotavljamo strokovno in organizacijsko podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim na področju vse Slovenije in zamejstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti z uravnoteženim vodenjem, motiviranimi zaposlenimi  in s pomočjo priznaih  domačih in mednarodnih strokovnjakov, in umetnikov  razvija in krepi  temeljna področja ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovna poročila JSKD

 

 

Programi dela JSKD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA JSKD

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

STRATEŠKI NAČRT 2009-2013

 

ZAKON O JAVNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št. 29/10)

 

AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (Uradni list RS, št.72/10)