ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA

 

Posvetovalna telesa sklada

 

Direktor ima dve vrsti svetovalnih organov: Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovno programske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno , folklorno in etno, filmsko, plesno literarno in večzvrstno dejavnost. Na območnih izpostavah pa se na predlog občin oblikujejo sveti območnih izpostav, ki dajejo predloge in pobude v zvezi z delom izpostav.

 

Področje urejata:

Pravilnik o načinu dela strokovno programskih komisij JSKD (NS JSKD, 23. 2. 2011)

Pravilnik o ustanovitvi svetov območnih izpostav Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (NS JSKD 10. 5. 2011)

 

 

V strokovnem in organizacijskem smislu področje ureja:

 

 

 

Urška Bittner-Pipan

pomočnica direktorja

T: 01/ 2410 502
F: 01/ 2410 510

E: urska.bittner@jskd.si

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA