O SKLADU / POSLANSTVO IN VIZIJA

 

Poslanstvo

 

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru.

 

 

Vizija

 

JSKD mora postati prepoznavna kulturna mreža, ki deluje tako znotraj skupnega slovenskega kulturnega prostora kot v mednarodnih stikih, podpira razvoj društvenih in drugih neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ustvarja in posreduje kulturne in izobraževalne programe in projekte.

 

 

Vrednote

 

- ohranjanje in razvoj slovenskega jezika

- spodbujanje kulturne raznolikosti

- uveljavljanje kulturne vzgoje in izobraževanja v vseh segmentih kulture za vse
generacije

- povečevanje socialne povezanosti v družbi

- ohranjanje tradicije in spodbujanje sodobnih ustvarjalnih oblik

 

 

 

 

 

 

Poslovni podatki:

Matična številka: 1233661 000

TR: 01100-6030960774

ID za DDV: SI62905902

(sklad je davčni zavezanec)

 

 

PRAVNA PODLAGA

 

Letno poročilo JSKD za leto 2021

>> kot datoteka pdf

>> kot datoteka docx