ORGANIZACIJA SKLADA /ORGANI UPRAVLJANJA SKLADA

 

Organi upravljanja sklada

 

Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v 5. členu opredeljuje, da sta organa opravljanja sklada direktor in nadzorni svet sklada.

 

   
 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA