ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SPK

 

Strokovno-programske komisije

 

Strokovno-programske komisije JSKD so strokovno posvetovalni organ direktorja.

Področje ureja Pravilnik o načinu dela strokovno programskih komisij JSKD, ki ga je NS JSKD sprejel 23. 2. 2011.

 

Direktor po posvetovanju s strokovno javnostjo in po predhodnem mnenju nadzornega sveta imenuje komisije. Komisije štejejo od tri do pet članov, izmed katerih direktor imenuje predsednika.

 

Komisije ocenjujejo prijavljene programe in projekte in ter oblikujejo predloge (so)financiranja ter programov in projektov iz javnih sredstev.

Direktor lahko komisijam naroči tudi pripravo:

- strokovnih podlag za delovno področja strokovne komisije,

- strokovnih mnenj o zadevah z delovnega področja JSKD,

- poročilo o poteku postopkov.

 

Pripravo gradiv za posamezno komisijo opravlja uslužbenec JSKD (praviloma področni svetovalec), ki je obenem tudi sekretar komisije.

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA FOLKLORNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VOKALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA INSTRUMENTALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA GLEDALIŠKO IN LUTKOVNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA FILMSKO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA PLESNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA LIKOVNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA LITERARNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA KROVNE ZVEZE DRUŠTEV V SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VEČZVRSTNE PROJEKTE

 

 

 

STROKOVNO-PROGRAMSKA KOMISIJA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU RAZLIČNIH MANJŠINSKIH SKUPNOSTI IN PRISELJENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA NUJNE POSEGE PRI INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NAKUPU OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN MKC

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva RENČE VOGRSKO

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva NOVA GORICA

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva LJUBLJANA

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MARIBOR

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva BOVEC KOBARID

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva PTUJ

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva SLOVENJ GRADEC

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MISLINJA

 

 

V strokovnem in organizacijskem smislu področje ureja:

 

 

Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01/ 2410 502
F: 01/ 2410 510

E: urska.bittner@jskd.si

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA