O SKLADU / MEDNARODNO SODELOVANJE IN PROJEKTI

 

Mednarodno sodelovanje in projekti

 

V programe JSKD se enakovredno vključujejo tudi kulturne skupine in posamezniki iz zamejstva. Sklad spodbuja kulturno izmenjavo skupin in mentorjev, pri čemer je bistveno tesno sodelovanje s krovnimi zamejskimi kulturnimi organizacijami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

 

JSKD se povezuje s sorodnimi strokovnimi organizacijami iz tujine in je član mednarodnih mrež:

 

 

AMATEO - evropska mreže za aktivno participacijo v kulturi
EUROPA CANTAT - European Choral Association
CEC – Central European Committee of the International Amateur Theatre Association
     
AITA/IATA
IFCM – International Federation of Choral Music
CFN – European Grand Prix Association (EGP
     

 

CIOFF – International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts
ENVAA - internetna mreža prostočasnih kulturnih organizacij DaCi - Dance and the Child Internationa
 

 

V okviru mreže AMATEO je JSKD vključen v pripravo evropskega raziskovalnega projekta za empirično merjenje množičnosti kulturnega udejstvovanja ter evalvacijo vpliva ljubiteljske kulture na življenjski standard posameznikov in družbe. Metodologija bo predstavljena na letni konferenci Amateo avgusta 2013 na Češkem (Hronov).


V letu 2012 se zaključuje mednarodni projekt LOAC – Vpliv ljubiteljske kulture na vseživljenjsko učenje - Learning outcome of amateur culture, katerega rezultat je spletno orodje za evalvacijo učnega profila in vpliva kulturnega udejstvovanja na pridobivanje znanj in veščin. Spletno orodje je dostopno na:

 

VSTOPI

 

 

Leta 2011 smo v Sloveniji gostili mednarodno konferenco z naslovom VPLIV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI NA OBLIKOVANJE UČNEGA . >> več