ORGANIZACIJA SKLADA /TAJNIŠTVO

 

Tajništvo

 

 

 

mag. Darja Marinčič

vodja glavne pisarne

 

T: 01/ 2410 506

E:info@jskd.si

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA