ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SPK /

 

Strokovno-programska komisija

za izvedbo javnega poziva Ljubljana

 

Strokovno-programske komisije JSKD so strokovno posvetovalni organ direktorja.

Področje ureja Pravilnik o načinu dela strokovno programskih komisij JSKD, ki ga je NS JSKD sprejel 23. 2. 2011.

Člani so imenovani za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Člani SPK:

 

predsednica:

Jana Kovač Valdes

član:

Klemen Markovčič

član:

Dario Seraval

sekretarka SPK:

Andreja Repar

vodja OI Ljubljana


T: (01) 32 07 569
E: andreja.repar@jskd.si

 

1. Jana Kovač Valdes, predsednica

Jana Kovač Valdes je končala Akademijo za glasbo, smer glasbena pedagogika in poučuje  na Konservatoriju in glasbo in balet,  na oddelek za sodobni ples. Je sodelavka in asistentka pantonimika Andresa Valesa, s katerim ustvarjata večerne predstave.  Na Zavodu RS za šolstvo  sodeluje v študijski skupini za ples.

 

2. Klemen Markovčič

Klemen Markovčič je diplomiral na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu, na oddelku za režijo in radiofonijo. Deluje kot zunanji režiser v uredništvu igranega programa Radia Slovenije. V gledališču se posveča predvsem produkciji za otroke in mlade. Za številne časopise in strokovne revije pripravlja kritike, intervjuje. Je član strokovne komisije za izbor lutkovnih besedil in lutkovnih zasnov za lutkovne predstave (LGM).

 

3. Dario Seraval

Dario Seraval je uslužbenec na oddelku za kulturo Mestne občine Ljubljana, je ustanovitelj legendarne glasbene zasedbe Borgesia. V preteklem letu je ponovno aktivno vstopil na glasbeno sceno. Izdal je CD, multimedijski projekt - Ekomehanika. Po izobrazbi je filozof in je zaposlen na oddelku za kulturo kot pristojni uslužbenec za koordiniranje z JSKD.

 

 

Pripravo gradiv za posamezno komisijo opravlja uslužbenec JSKD (praviloma področni svetovalec), ki je obenem tudi sekretar komisije.

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA FOLKLORNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VOKALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA INSTRUMENTALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA GLEDALIŠKO IN LUTKOVNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA FILMSKO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA PLESNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA LIKOVNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA LITERARNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA KROVNE ZVEZE DRUŠTEV V SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VEČZVRSTNE PROJEKTE

 

 

 

STROKOVNO-PROGRAMSKA KOMISIJA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU RAZLIČNIH MANJŠINSKIH SKUPNOSTI IN PRISELJENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA NUJNE POSEGE PRI INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NAKUPU OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN MKC

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva RENČE VOGRSKO

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva NOVA GORICA

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva LJUBLJANA

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MARIBOR

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva BOVEC KOBARID

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva PTUJ

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva SLOVENJ GRADEC

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MISLINJA

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA