ORGANIZACIJA SKLADA / POSVETOVALNA TELESA / SPK /

 

Strokovno-programska komisija

za izvedbo javnega poziva Maribor

 

Strokovno-programske komisije JSKD so strokovno posvetovalni organ direktorja.

Področje ureja Pravilnik o načinu dela strokovno programskih komisij JSKD, ki ga je NS JSKD sprejel 23. 2. 2011.

Člani so imenovani za obdobje od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Člani SPK:

 

Sekretar SPK:

predsednica:

Urška Čop Šmajgert

Matija VARL

vodja OI Maribor


T: (02) 234 21 17
E: oi.maribor@jskd.si

član:

Jure Legvart

 

član:

Gregor Čerič

 

član:

Bojan Labovič

 

članica:

Nataša Kocjančič

 

 

 

 

Pripravo gradiv za posamezno komisijo opravlja uslužbenec JSKD (praviloma področni svetovalec), ki je obenem tudi sekretar komisije.

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA FOLKLORNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VOKALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA INSTRUMENTALNO GLASBENO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA GLEDALIŠKO IN LUTKOVNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA FILMSKO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA PLESNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA LIKOVNO DEJAVNOST

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA LITERARNO DEJAVNOST

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA KROVNE ZVEZE DRUŠTEV V SLOVENIJI IN ZAMEJSTVU

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA VEČZVRSTNE PROJEKTE

 

 

 

STROKOVNO-PROGRAMSKA KOMISIJA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU RAZLIČNIH MANJŠINSKIH SKUPNOSTI IN PRISELJENCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA NUJNE POSEGE PRI INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NAKUPU OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IN MKC

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva RENČE VOGRSKO

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva NOVA GORICA

 

 

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA za izvedbo javnega poziva LJUBLJANA

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MARIBOR

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva BOVEC KOBARID

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva PTUJ

     

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva SLOVENJ GRADEC

 

STROKOVNO PROGRAMSKA KOMISIJA ZA izvedbo javnega poziva MISLINJA

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA SKLADA